Základní idea


Tvůrce a kurátor sbírky Roman Karpaš dlouhodobě postrádá pravidelné výstavy výtvarníků spjatých se severními Čechami, přestože právě zde je koncentrace výborných umělců s ohledem na rozvinuté umělecké školství mimořádně velká. Některé instituce (např. Oblastní galerie v Liberci, Pojizerská galerie v Semilech, Městská galerie My v Jablonci nad Nisou, Muzeum Českého ráje v Turnově ad.) sice čas od času nějakou expozici tohoto typu uspořádají, ale o širší přehled se jedná málokdy. Jediné místo, kde je možné trvale spatřit výtvarníky spjaté zejména s Pojizeřím, je Boučkův statek v Malé Skále, kde se nachází kolekce shromážděná Josefem Jírou. Nejideálnější by samozřejmě byla výstava stálá. Právě k ní základní idea Severočeské sbírky směřuje. Je však nutné nejprve připravit reprezentativní kolekci, aby se tak v budoucnu mohlo stát. Do té doby je počítáno s výstavami po celém kraji i mimo něj tak, aby proběhla alespoň jedna ročně. Vzhledem k množství položek tvoří výstavu obvykle obrazy s plastikami nebo grafiky s kresbami.


Teritorium


Severními Čechami je míněna oblast v širším rozsahu, než jsou hranice současného Libereckého kraje. Vztahem autorů k nim se rozumí, že se tu narodili, pracují nebo pracovali a mají ke kraji nějaké vazby, např. tím, že ve zdejší krajině našli inspiraci. Neznamená to však, že ve sbírce nejsou díla dalších významných autorů odjinud.

 

Zaměření a struktura


Severočeská sbírka se soustřeďuje na moderní umění 20. a 21. století, přednostně na tvorbu po roce 1945. Zaměřuje se na obrazy, plastiky, kresby a grafiky. Na sklářství a projevy užitého umění více méně rezignuje z důvodu obrovské šíře této produkce i množství specializovaných institucí, které se těmito uměleckými druhy zabývají.
Severočeská sbírka je rozdělena do dvou základních kategorií, jejichž hranice se překrývají a mohou se měnit v závislosti na charakteru aktuální výstavy.
1/ Díla autorů vybraná pokud možno tak, aby je prezentovala v co možná nejvyšší dosažitelné kvalitě.
2/ Inspirace krajem – především krajinomalby ale i transcendentnější reflexe severních Čech.

 

O tvůrci Severočeské sbírky a jejím kurátorovi


Mgr. Roman Karpaš se narodil 30. 10. 1951 v Liberci, kde dosud žije a pracuje. Absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obor výtvarná výchova, matematika (1974, prof. Cyril Bouda a Karel Šmíd). V letech 1978 až 1983 byl kurátorem Malé výstavní síně v Liberci, která se stala jedním z mála míst, kde v této době mohli vystavovat jinde „zapovězení“ umělci. Od roku 1988 byl výtvarným a technickým redaktorem Severočeského nakladatelství, po jeho zrušení pracuje na volné noze. Spoluzakládal Nakladatelství 555, od roku 2001 má vlastní nakladatelství Roman Karpaš RK, v němž vydal i několik monografií severočeských výtvarníků. Kromě toho napsal řadu textů o jejich tvorbě. Aktivně se podílí na kulturním životě v oblasti výtvarného umění a také vlastivědy.